Afspraken met ouders

Ouders

 1. Vanzelfsprekend zijn ouders van harte welkom bij Jong Hoegaarden. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe. Supporteren is echter een kunst. Meestal gaan we uit de bol voor goede prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze spelers en/of club in de steek te laten en overstelpen we ze met kritiek. Het is net op dat moment dat de speler en/of ploeg onze steun het hardst nodig hebben. Wij verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. de club en zijn leden. Uit nooit kritiek langs de lijn, dit lost niets op.
 2. Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie, …) dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein. De club kan eventueel nadien een schorsing opleggen aan de betrokken speler(s). Neem dus te allen tijde een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechter, medespeler(s), tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. Ouders, familie, … hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers.
 3. Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi uw afval (sigarettenpeuken, kauwgom, lege flessen, …) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.
 4. De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, en vanaf U9 is men verplicht te douchen na de trainingen. Om hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen.
 5. Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers.
 6. Wij verwachten van elke ouder deelname aan het 2 K-systeem (koeken, kuisen kleedkamers) volgens de planning die opgesteld wordt door de ploegafgevaardigde.
 7. Geef (bij uitwedstrijden) wat geld mee aan je kind als je zelf niet aanwezig kan zijn. Zodoende kan hij iets eten/drinken na de match.
 8. Laat het coachen over aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler. Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie, … de speler richtlijnen geeft, kan dit de vervanging van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is een tijdelijke maatregel maar kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd.
 9. De communicatie naar de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking:
 10. De grootste bron van informatie is onze website (www.scoh.be) en Socceronline alsook de wekelijkse mail die de trainer uitstuurt. De website wordt wekelijks bijgewerkt.
 11. Elke week stuurt de trainer in het begin van de week een mail uit naar alle ouders. Spelers die niet kunnen deelnemen aan een activiteit dienen dit voor het eerste trainingsmoment van die week aan de trainer te melden. In die mail staat waar en wanneer er wordt getraind tijdens die week, en worden er naast de details (tegenstander, uur van samenkomst, adres, ...) ook afspraken gemaakt voor de wedstrijd van het aanstaande weekend. Afwezigheden melden is verplicht. Het niet melden van afwezigheden en alsnog afwezig zijn, staat gelijk aan niet spelen van de volgende wedstrijd!!!
 12. Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd (kortere of totaal geen deelname aan training of wedstrijd). Vanaf U15 dient de afwezigheid door de speler zelf gemeld te worden.
 13. De ouders verbinden er zich toe de spelers maximaal deel te laten nemen aan de trainingen/wedstrijden.
 14. Deelname aan andere voetbal-gerelateerde activiteiten kunnen enkel en alleen indien de club hier mee is akkoord gegaan en buiten de trainings/wedstrijdmomenten van de club vallen. De club en enkel en alleen de club kan hier een uitzondering op toestaan.      

Enkele tips voor de ouders

 • Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en voeding krijgt.
 • Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er vooruitgang.
 • Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen.
 • steeds met personenwagens. Jong Hoegaarden rekent erop dat de ouders bereid zijn om te gepasten tijde in te staan voor het vervoer.
 • De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd.
 • Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve dan voor aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje) mee te geven.

Fair Play

Gebruik van foto's

In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt om de website te illustreren en / of om te worden opgehangen in onze kantine. Door de aansluiting (en zo ook het huishoudreglement) te ondertekenen, geeft u Jong Hoegaarden de toestemming om foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Wenst u dat er geen foto’s worden genomen van uw kind (jeugdspeler), gelieve ons dat dan tijdig en schriftelijk te melden. Op eenvoudig verzoek kunnen reeds gepubliceerde beelden nog achteraf verwijderd worden.

 

We werken samen aan de doelstelling van onze club.

Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers!!