Raad van bestuur

De leden en de werking van de raad van bestuur staan gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
Alle leden zijn houder "Blauwe Kaart"; en zijn lid van de vereniging.
 
Leden Raad van bestuur SC Out-Hoegaarden

 • Roel Heyvaert (Voorzitter)
 • Johan Keleman (Ondervoorzitter)
 • Eddy Taverniers (Penningmeester)
 • Peter Haegeman (Secretaris)
 • André Hoylaerts
 • Siegi Hendrickx
 • Filip Van De Veire
 • Joël Scheys
 • Steve Huon

Taken

 • Juridische vertegenwoordiging
 • Fiscale vertegenwoordiging
 • Financiële vertegenwoordiging
 • Beheer middelen
 • Goedkeuring begroting & budget
 • Dagelijkse werking VZW
Bijlage bij deze pagina
Organigram (52.77 KB)