GDPR & Privacy

De Europese Commissie heeft in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR, goedgekeurd. Deze verordening werd in het leven geroepen ter bescherming van persoonlijke gegevens in een groeiende digitale wereld en trad effectief in voege op 25 mei 2018.

SC Out-Hoegaarden neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.

De GDPR regelgeving is dus ook van toepassing op onze voetbalclub, en vereist een verantwoord beheer van persoonsgegevens, met inbegrip van afdoende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.

Ter ondersteuning van haar voetbalclubs, heeft Voetbal Vlaanderen in samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond een brochure gemaakt die de basisprincipes van de GDPR behandelt in 10 vragen en antwoorden vanuit het perspectief van de voetbalclubs. Deze brochure probeert bondige antwoorden te bieden op de meest pertinente vragen en heeft als doel de clubs op weg te zetten naar een doordacht en afdoende beschermd gegevensbeheer.

Met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens die SC Out-Hoegaarden en alle andere voetbalclubs uitvoeren ten behoeve van Voetbal Vlaanderen of de KBVB (bijvoorbeeld via e-Kickoff), vereist deze regelgeving bovendien een formele overeenkomst tussen de voetbalclubs en de federatie. Hieronder treft u dan ook een addendum bij het Extranetcontract hetwelk in werking trad op 1 mei 2018.