Bouwwerken nieuwe voetbalinfrastructuur

De gemeenteraad van Hoegaarden keurde dinsdag 13 juni 2023 de bouw van de nieuwe kleedkamers en kantine van onze club goed. Hiermee wordt een levensbelangrijke stap gezet voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van het voetbal, en meer bepaald het jeugdvoetbal in Hoegaarden. Voor onze meer dan 600 leden is dit dan ook uitstekend nieuws.

De gemeente, die eigenaar is van de terreinen, treedt op als bouwheer en financiert de bouwwerken. SC Outgaarden-Hoegaarden zal, via een gebruiksvergoeding, ongeveer twee derde van de bouwkosten voor zijn rekening nemen. 

De firma Dillen Bouwteam NV uit Balen startTE met de bouwwerken op maandag 18 september 2023. De voorziene uitvoeringstermijn is 425 kalenderdagen, en de bedoeling is om de nieuwe kantine in gebruik te nemen voor de winterstop van het seizoen 2024-25.