Hoe lid worden?

Inlichtingenfiche

Mogen wij u eerst en vooral vragen om de onderstaande inlichtingenfiche in te vullen:

Ik wil lid worden van Jong Hoegaarden

Er zijn heel wat mogelijkheden om spelers aan te sluiten. Als je nog niet bent aangesloten bij een voetbalclub dan is lid worden van Jong Hoegaarden vrij eenvoudig. Ben je wel al aangesloten bij een andere voetbalclub dienen er bepaalde administratieve procedures en wettelijke artikels gevolgd te worden. Welke aansluitingsvorm in aanmerking komt, hangt onder meer af van de leeftijd, het contract van de speler en de afdeling van de club.  Indien je reeds aangesloten bent bij een andere club, neem je best contact op met onze jeugdsecretaris Luc Noé (0497/17.06.99 – luc.noe@scoh.be) die de te volgen procedure kan toelichten.

Als je wenst lid te worden van Jong Hoegaarden, neem je contact op met de jeugdcoördinator van je leeftijdscategorie.

Tot en met de leeftijdscategorie U9 en na deelname aan minimaal drie vrijblijvende testtrainingen tijdens de instapmomenten, kan de ouder/speler beslissen om zich aan te sluiten bij Jong Hoegaarden. De jeugdcoördinator beslist of de speler start in de regionale of provinciale competitie i.f.v. de kwaliteit van de speler en de beschikbare plaatsen.

Vanaf de leeftijdscategorie van U10 wordt de speler beoordeeld na minimaal 3 testtrainingen tijdens de instapmomenten. I.f.v. de beoordeling en de beschikbare plaatsen wordt de speler al of niet aangesloten als jeugdspeler. Indien de speler in aanmerking komt als nieuw clublid, is het de jeugdcoördinator die beslist in welke competitie (regionaal of provinciaal) de speler start.

Per seizoen zijn er drie geplande instapmomenten (met uitzondering van hiaten binnen een spelerskern en bij de U6/U7). Buiten deze instapmomenten is deelname aan trainingen en wedstrijden niet gegarandeerd.

Indien de speler niet weerhouden wordt als nieuw clublid (bij gebrek aan plaats of noodzakelijke kwaliteiten), mag de speler zich opnieuw aanbieden bij één van de volgende instapmomenten.

  • Instapmoment 1 : start seizoen tot uiterlijk 1/09
  • Instapmoment 2 : winterstop (december-januari)
  • Instapmoment 3 : Talentdag (maart-april)

Opmerkingen :

  • Er wordt voorrang gegeven aan spelers uit "Groot Hoegaarden";
  • Jeugdspelers (aangesloten of nieuwe) kunnen steeds geweigerd worden door het jeugdbestuur op basis van onvoldoende aanwezigheid & engagement;

Door de betaling van het lidgeld en op voorwaarde dat de speler volgens de reglementen van de KBVB als jeugdspeler kan worden beschouwd, is men lid van Jong Hoegaarden. Door dit lidmaatschap zijn zowel de spelers, maar ook hun ouders onderworpen aan het huisreglement van Jong Hoegaarden. Niet-naleving van dit huisreglement door ouders of spelers kan leiden tot opzegging door de club van het lidmaatschap.

Lidgeld wordt niet terugbetaald indien de samenwerking door de speler/ouder tijdens het seizoen wordt stopgezet. Indien de club de samenwerking stopzet wordt het lidgeld terugbetaald pro-rata het aantal maanden dat er niet meer werd deelgenomen aan wedstrijden/trainingen tijdens het lopende seizoen.

Aansluiten gebeurt digitaal. Vanaf de leeftijd van 12 jaar hebben we de identiteitskaart van de speler nodig. Voor kinderen onder de 12 jaar is aansluiten via de kids ID niet verplicht, maar wel aangewezen. Aansluiten duurt maar een paar minuten en gebeurt op het secretariaat. Aansluiten gebeurt op basis van de inlichtingenfiche (zie hieronder).

Er is maar plaats voor 300 spelers. Niet aarzelen dus.

Leeftijdscategorieën 2022-23

De competitie wordt gespeeld volgens geboortejaar (Voetbalseizoen 2022-23):
U6: geboortejaar 2017
U7: geboortejaar 2016
U8: geboortejaar 2015
U9: geboortejaar 2014
U10: geboortejaar 2013
U11: geboortejaar 2012
U12: geboortejaar 2011
U13: geboortejaar 2010
U14: geboortejaar 2009
U15: geboortejaar 2008
U16: geboortejaar 2007
U17: geboortejaar 2006
U19: geboortejaar 2004/05
U21: geboortejaar 2002/05