Afspraken met afgevaardigden

Afgevaardigden

In het jeugdvoetbal is de afgevaardigde van een ploeg zeer belangrijk. Toch is het misschien niet altijd duidelijk wat de concrete taak is van een afgevaardigde. Hieronder vindt u een overzicht van wat Jong Hoegaarden verwacht van een afgevaardigde van een jeugdploeg.

 

Het (digitale) wedstrijdblad invullen

Sinds 2014 worden de competitiewedstrijdbladen digitaal ingevuld via de site www.wedstrijdbladen.be. Het wedstrijdblad moet liefst vóór de wedstrijd ingevuld worden in de kantine of elders. Bij thuiswedstrijden zorgt de afgevaardigde ervoor dat de tegenpartij en de scheidsrechter het wedstrijdblad ook invult. Tot slot stuurt de afgevaardigde het wedstrijdverslag van de thuiswedstrijden door.

 

Het (papieren) wedstrijdblad invullen

Voor tornooien worden nog papieren wedstrijdbladen gebruikt.

Het wedstrijdblad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden (zowel door de thuisploeg als de bezoekende ploeg) in de kantine:

 • gegevens bovenaan het blad (meestal reeds ingevuld door de GC)
 • spelers: naam, voornaam, geboortedatum
 • afgevaardigde: naam, voornaam, handtekening
 • trainer: naam, voornaam
 • kapitein: handtekening

Het wedstrijdblad bestaat uit één exemplaar. Het is de thuisploeg die deze zal bewaren voor het geval de KBVB dit opvraagt.

 

Vergoeding van de scheidsrechter U7 tot U13

Er wordt hier gewerkt met scheidsrechters van of via de club. Meestal gaat het om spelers van de eerste ploeg of ouders. Deze mensen zijn vrijwilligers en krijgen enkel 2 drankbonnetjes na elke wedstrijd. Dat is niet veel, het is dus HEEL belangrijk dat dit niet vergeten wordt!

 

Vergoeding van de scheidsrechter U15 tot U21

De wedstrijdvergoedingen en de terugbetaling van de verplaatsingskosten moeten in principe vóór de aanvang van de wedstrijd betaald worden door de organiserende club. In afspraak met de scheidsrechter kan er ook tijdens de rust of na de wedstrijd betaald worden. De vergoeding wordt steeds overhandigd in de kleedkamer van de scheidsrechter.

Wanneer een wedstrijd niet kan aanvangen ingevolge de afwezigheid van één van de ploegen, heeft de aanwezige scheidsrechter recht op de volledige wedstrijdvergoeding.

De club die forfait gaf voor een bepaalde wedstrijd en die niet het nodige heeft gedaan om de verplaatsing van de scheidsrechters te voorkomen, moet integraal de scheidsrechterskosten dragen.

Een aangesloten lid dat geen actieve scheidsrechter is en een wedstrijd leidt in vervanging van een afwezige aangeduide scheidsrechter, heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding. Het lid krijgt na de wedstrijd wel 2 drankbonnetjes.

Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter krijgt de bezoekende partij steeds de voorkeur om de wedstrijd te leiden.

 

Andere taken

U7 tot U13
 • onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg.
 • wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.
 • ploegen voorzien van water.
 • er voor zorgen dat de kleedkamers (zowel thuisploeg als bezoekers) in goede orde achtergelaten worden. Na de wedstrijd de kleedkamers eens uittrekken.
 • er voor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren.
 • in geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongeval-formulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigd correspondent.
 • meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer.
U15 tot U21
 • onthaal en begeleiding van de bezoekende ploeg.
 • wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter.
 • ploegen voorzien van water.
 • scheidsrechter voorzien van drank tijdens de rust.
 • er voor zorgen dat enkel de personen die op het scheidsrechterblad staan toegang hebben tot de neutrale zone. Kinderen en ouders worden in geen enkel geval getolereerd in de neutrale zone.
 • er voor zorgen dat de kleedkamers (zowel thuisploeg als bezoekers) in goede orde achtergelaten worden. Na de wedstrijd de kleedkamers eens uittrekken.
 • er voor zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt: in geen geval kritiek geven op de scheidsrechter want het is de taak van de afgevaardigde om de scheidsrechter te assisteren.
 • in geval van ongeval wordt onmiddellijk een ongeval-formulier ingevuld met alle nodige gegevens. Dit dient door het slachtoffer, nadat de behandelende arts het voorbehouden deel ingevuld heeft, zo vlug mogelijk en ten laatste binnen de week te worden overhandigd aan de gerechtigde correspondent.
 • de vuile kledij (enkel bij U21) in een zwarte vuilzak aan de wasmachine afzetten en de sportzak op zijn plaats terugplaatsen. Bij uitwedstrijden dient dat dezelfde dag te gebeuren (indien mogelijk).
 • meewerken aan een goede ploeg – clubsfeer

 

We werken samen aan de doelstelling van onze club.

 

Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers!!