Communicatie van spelers (en/of ouders) naar de club

  • Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze dan.
  • Klachten over sportieve beslissingen van de trainer worden gemeld aan de jeugdcoördinator en niet rechtstreeks aan de trainer. Dit kan nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een training.
  • Persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal / studies, racisme, pestgedrag of intimidatie, kan u best bij onze ombudsvrouw melden.
  • De communicatie naar de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking:
  • De grootste bron van informatie is onze website (www.scoh.be) en Socceronline alsook de wekelijkse mail die de trainer uitstuurt. De website wordt dagelijks/wekelijks bijgewerkt.
  • Spelers U15 dienen de hiërarchische weg (ploegtrainer / coördinator / bestuur ) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te hebben. Ook hier kan dit nooit voor of na een wedstrijd. Hierbij is de aanwezigheid van een ouder toegelaten, maar de gesprekspartner blijft uiteraard de speler zelf. Best voor of na een training.
  • Met U17 en U21 worden de gesprekken rechtstreeks met de speler besproken zonder tussenkomst van derden. Enkel in geval het echt nodig is, zullen er derden worden toegelaten. Van de spelers wordt wel verwacht dat ze de informatie waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk thuis overbrengen.
  • In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren opkomen.
  • Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator.
  • Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

We werken samen aan de doelstelling van onze club.

 

Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers!!