Algemene visie

ALGEMEEN - WIE ZIJN WE? WAAR STAAN WE VOOR?

Sporting Club Hoegaarden-Outgaarden (SCOH) bestaat al meer dan 75 jaar en meer dan ooit willen wij in onze regio een toonaangevende club zijn. Een club waar jongeren uit onze gemeente en bij uitbreiding jongeren uit de omliggende gemeenten en talentvolle jongeren in het vierkant Tienen-Landen-Leuven-Jodoigne zich thuis kunnen voelen en een zeer gedegen voetbalopleiding krijgen.

Met toonaangevend bedoelen we een club die bekend staat om meerdere punten:

 • Sociaal en familiaal. We zijn doorheen de jaren gegroeid en hebben op het gebied van structuur en kwalitatieve jeugdopleiding serieuze stappen gezet. Toch hebben we geen ambities op elite vlak en moet elk lid zich welkom en thuis voelen. Het familiale en sociale karakter waarvoor we bekend staan moet blijven.  
 • Een zeer gedegen jeugdopleiding voor spelertjes uit hoger benoemde regio.  
 • Een trendsetter op gebied van werking, opleiding en omkadering. Vernieuwingen door Voetbal Vlaanderen worden door SCOH meteen geïmplementeerd.
 • Respect voor onze kernwaarden.

 

TOEKOMST - WAAR WIL SCOH NAAR TOE?

SCOH is in de voorbije jaren geëvolueerd van een vrij kleine club met een verouderde infrastructuur en een louter regionale jeugdwerking  naar een middelgrote club met zowel provinciale als regionale jeugdopleiding en met een fel verbeterde  infrastructuur. Na het behalen in 2015 van onze Audit "Provinciaal label" hebben we echter gesteld dat dit een nieuw beginpunt was, zeker geen eindpunt.

Onze toekomstvisie over korte-middellange termijn is om onze jeugdwerking en algemene werking nog te verbeteren. Groeien op zich is geen ambitie. Groeien met behoud of verbeteren van onze werking wel. Daarvoor hanteren we volgende principes binnen onze club:

 • We dienen ons steeds in vraag te stellen. Zijn we goed bezig, wat doen we minder goed, wat kunnen we verbeteren?
 • We dienen rekening te houden met het veranderende voetballandschap, hetgeen kan betekenen dat we onze koers die we varen al dan niet van richting moeten veranderen.
 • Uiteraard is het doel an sich: Verbeteren ! Een hogere jeugdopleiding (bvb. Interprovinciaal niveau) moeten we nastreven maar zonder verlies van ons sociaal, familiaal karakter en onze kernwaarden.
 • Realistisch blijven: Niet groter zijn dan haalbaar of m.a.w. demografisch moeten onze doelen haalbaar zijn. SCOH heeft niet de ambitie om een club als OHL - om maar een voorbeeld te noemen- in te halen.
 • De club is één geheel. Eerste ploeg en jeugd gaan hand in hand, of anders gezegd het zijn geen twee aparte entiteiten. De ambitie van de club heeft zowel betrekking op het eerste elftal en de jeugdwerking.
 • Doorstroming van de jeugd richting eerste elftal verbeteren. Hiervoor hebben we het tweede elftal (P4) en de U21 in het leven geroepen.

Samengebald kunnen we concluderen dat we met de eerste ploeg een stabiele eerste provincialer -  met zo veel als mogelijk spelers die uit onze eigen werking komen - willen worden en dat we onze jeugdwerking op het IP label willen krijgen zonder afbreuk te doen aan onze sociale functie binnen onze gemeente en regio.

 

EERSTE ELFTAL/SENIOREN

 

Eerste elftal

 

SPORTIEF DOEL

De eerste ploeg van SCOH is niet de belangrijkste ploeg (dat blijft “de jeugd” als geheel) maar is net zoals bij de meeste clubs wel het “uithangbord”. “Zonder jeugd geen eerste ploeg, zonder eerste ploeg geen jeugd” !

Helemaal correct is bovenstaande stelling niet maar ten dele gaat het wel op, vinden wij. Uiteraard kunnen we zonder eerste ploeg of met een eerste ploeg op een lager niveau, jeugdvoetbal organiseren. Alleen denken we dat het op termijn nooit van hetzelfde of beter niveau kan zijn. In de perceptie van ouders en spelers merken we dat het niveau waar de eerste ploeg speelt, toch een impact heeft op “het willen spelen bij die club”, het fierheidsgevoel enz.

The Sky is NIET the Limit. Zeer zeker niet. Uiteraard mag onze eerste ploeg op een hoger niveau gaan voetballen, maar “The (absolute) Sky” is veel te hoog voor ons en dus streven we die zeker niet na. Of beter gezegd onze “sky” ligt een pak lager als the sky van bvb OHL, of “RSC Anderlecht”. Wie de ambitie heeft om SC Out Hoegaarden in eerste nationale te willen zien voetballen, zullen we uit zijn droom moeten wekken. Dat is onmogelijk, want demografisch gezien (een gemeente van 6.700 inwoners) is dat niet leefbaar.

We hebben wel een “sky”/doel en die “sky”/doel  kan verschuiven. 

In onze visie die we in 2013 lanceerden hadden we binnen een termijn van 5-7 jaar eerste provinciale als doel gesteld. In 2017 behaalden we de promotie naar eerste, maar amper één jaar later (2018) degradeerden we opnieuw naar 2de provinciale zij het wel als 11de (ten gevolge van heel wat Vlaams-Brabantse nationale dalers).

Op korte termijn (binnen de 3 jaar) willen we dus graag terug naar eerste provinciale Vlaams-Brabant. We voelden ons daar thuis, merkten dat we qua club op vele “extra sportieve” vlakken (accommodatie, toeschouwers, sfeer) zelfs bij de top 5 behoorden. Op een “stabiele manier” een plaats in de hoogste provinciale reeks (eerste provinciale Brabant Voetbal Vlaanderen) bemachtigen is dus zeker terug een doel.

Doelstelling onder voorwaarden: Die doelstelling gaan we opnieuw proberen te behalen onder dezelfde cruciale voorwaarden als vorige keer. Namelijk vertrekkende vanuit een duidelijk transparant gebudgetteerd beleid. Ons financieel in avonturen steken kan nooit de bedoeling zijn. En bijkomend met meer aandacht voor postformatie (zie later) en doorstroming eigen jeugd.

Is eerste provinciale the sky/limiet voor SCOH? Ja en neen. We bekijken onze club aan de hand van een demografisch model. De fusiegemeente Hoegaarden telt 6.700 inwoners waarvan een 5.000 woonachtig in het centrumdorp Hoegaarden. Tienen met 35.000 inwoners is een buurgemeente op amper 4 km van het centrum , Leuven met +/- 100.000 inwoners bevindt zich op  +/- 15 km van Hoegaarden. Ook de Limburgse stad Sint-Truiden met haar +/- 35.000 inwoners en de club STVV in eerste nationale ligt op minder dan 25 km van onze gemeente. Ten zuiden van Hoegaarden, en aangrenzend ligt de Waalse stad Jodoigne (15.000 inwoners). RAS Jodoigne speelt momenteel in 1ste provinciale Waals-Brabant en beschikt over een mooie infrastructuur waardoor zij vooral de taalgrensstreek voor hun rekening nemen qua jeugdwerking. Al deze demografische factoren tesamen doen ons "nu" besluiten dat een plaats in een nationale amateur reeks in eerste instantie niet of zeer moeilijk leefbaar is.

We zien de positie van SCOH in een waaier van 3 reeksen. De centrumreeks, de ondergrensreeks en de bovengrensreeks.

De “centrumreeks” is de reeks waarvan wij vinden dat het mogelijk is om er “stabiel” te verblijven. Wij zijn van mening dat eerste provinciale onze centrumreeks kan en moet zijn.

De “ondergrensreeks” zou in ons geval 2de provinciale zijn en is de reeks waar je naar zakt indien het sportief eens minder gaat of tegenzit. Eens we in die reeks terechtkomen is de ambitie wel om er zo snel als mogelijk terug uit te promoveren. Dat is nu, anno 2018, het geval. Indien dat niet lukt bestaat de kans dat die reeks de “nieuwe” centrumreeks wordt en zitten we dus in een dalende curve. Dat willen we niet.

De “bovengrensreeks” zou in onze situatie dan 3de nationale amateur zijn, en is de reeks waarnaar je promoveert indien je het sportief prima doet in je centrumreeks. Promoties laat je niet liggen als sportieve organisatie, dus weigeren te promoveren zal niet gebeuren. SCOH in 3de nationale amateur kan dus maar is op “dit moment” geen doel op zich. Indien we er zouden geraken proberen we er, zonder al te veel extra financiële inspanningen, te blijven maar ons in risicovolle avonturen stoppen om er willens nillens te blijven zal niet gebeuren.

Veranderend voetballandschap, veranderende ambities? Zoals we intern voorspeld hadden zien we dat het provinciaal voetballandschap de laatste jaren enorm snel veranderd is. Clubs verdwijnen als sneeuw voor de zon, enkel de best gestructureerde clubs blijven schijnbaar het hoofd boven water houden. De evolutie die nu zal volgen zullen we als beleidsmensen nauw opvolgen en mogelijks dienen we, om te overleven, onze ambities bij te stellen. Op dit moment is het te vroeg om conclusies te trekken maar wie weet wordt onze ambitie misschien wel om 3de amateur als centrumreeks te beschouwen. De toekomst zal het uitwijzen.

 

SPEELSTIJL

In 2016 investeerden we - mede dankzij de steun van het gemeentebestuur - in de aanleg van een kunstgrasveld. Wij als club drongen aan op een verbreding (64 meter breedte i.p.v. 60) van het bestaande terrein. Dit om effectief meer nutsruimte te hebben maar ook om ons combinatievoetbal extra uit de verf te laten komen. Supporters van Hoegaarden moeten zich vereenzelvigen met verzorgd, technisch verfijnd combinatievoetbal.

De speelstijl die we dus vooropstellen is die van het verzorgd combinatievoetbal. SCOH streeft er immers naar om sportief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal te spelen. Uiteraard gaat dit voetbal gepaard met een gezonde winnaarsmentaliteit.

 

SPELCONCEPT

We volgen daarbij ook de visie van de VFV die nog steeds het 1-4-3-3 model vooropstelt. Zowel eerste ploegen als jeugdelftallen dienen deze filosofie te volgen. Uiteraard wordt er ook een flexibiliteit verwacht van spelers bij het invullen van deze veldbezetting. (bvb punt naar voor, punt naar achter, 1-4-3-3 die kan evolueren naar 1-4-5-1 bvb).

SCOH wil herkenbaar voetbal spelen. Dat betekent dat het 1ste elftal als uitgangspunt de 1-4-3-3 veldbezetting speelt. Het 1-4-3-3 systeem, nog steeds het opleidingsmodel bij de VFV, is juist gekozen om de doorstroming van de eigen jeugd makkelijker te maken. SCOH wil op middellange termijn zoveel als mogelijk spelers in haar eerste elftal die door de vereniging zelf zijn opgeleid. Zo hebben we voor de bovenbouw zelfde afspraken/taken per positie om de doorstroom te comfortiseren. Uiteraard wordt er ook een flexibiliteit verwacht van spelers bij het invullen van deze veldbezetting (bv. punt naar voor, punt naar achter, 1-4-3-3 in balbezit die kan evolueren naar 1-4-5-1 in balverlies bv.).

Onze transferpolitiek is dan ook gericht op spelers die binnen dit plaatje passen. Vooral technische wendbare spelers worden verkozen.

 

GEWENST TRAINERSPROFIEL SENIOREN

 

Hoofdtrainer/T1

De hoofdtrainer is de T1 van de eerste ploeg. Van hem verwachten we dat hij de visie/speelwijze van SCOH ondersteunt. Uiteraard mag hij de visie personaliseren met eigen nuances zolang de krachtlijnen gerespecteerd blijven.

De hoofdtrainer moet binnen de bovenstaande speelwijze duidelijk over kunnen brengen wat hij in deze speelwijze van spelers, technische staf en trainers van het 2e elftal en oudste jeugdploegen verwacht. We evalueren de hoofdtrainer op 3 doelstellingen :

 • Manier van werken en het respecteren van de clubvisie
 • Communicatie naar medewerkers en (jeugd)trainers SCOH en feedback aan sportief verantwoordelijke. Gebeurt vaak mondeling (telefonisch en informeel). T1 is ook aanwezig bij vergaderingen Sportieve commissie
 • Het behalen van het beoogde resultaat dat steeds over een toekomsthorizon van 3 jaar wordt uitgezet.

 

Trainer SCOH B /T2

De Trainer T2 is de trainer van onze tweede ploeg, uitkomend in 4de provinciale. Ook van hem verwachten we dat hij de visie/speelwijze van SCOH ondersteunt. Uiteraard mag ook hij de visie personaliseren met eigen nuances zolang de krachtlijnen gerespecteerd blijven.

Het tweede elftal van SCOH is een ploeg waar we voornamelijk nog steeds kijken naar progressie. Het resultaat is ondergeschikt. Het is immers de bedoeling dat onze betere jongeren daar klaargestoomd kunnen worden voor het A elftal. Hiervoor is o.a. een duidelijke communicatie met de trainer van de A ploeg nodig maar vooral ook met de trainer van onze U21, de ploeg waar onze oudste jeugd in speelt.  

We evalueren de Trainer SCOH B/T2  op 3 doelstellingen:

 1. Manier van werken en het respecteren van de clubvisie
 2. Communicatie naar medewerkers en (jeugd)trainers SCOH en feedback aan sportief verantwoordelijke, T1 en Trainer U21. Gebeurt vaak mondeling (telefonisch en informeel). T2 is ook aanwezig bij vergaderingen Sportieve commissie.
 3. Het behalen van het beoogde resultaat (vooral doorstroming jonge spelers van U21 naar B kern en van B kern richting A kern) dat steeds over een toekomsthorizon van 3 jaar wordt uitgezet.

 

GEWENST SPELERSPROFIEL SENIOREN


Algemeen

Lokaal:  Samen met de louter sportieve doelstelling willen we in onze A kern zoveel mogelijk spelers uit onze gemeente en aangrenzende gemeentes en op termijn zoveel als mogelijk spelers uit de eigen opleiding. Deze doelstelling is al enkele jaren ingezet en werpt zijn vruchten af. Momenteel is ruim 70% afkomstig uit Hoegaarden of een aangrenzende gemeente. SCOH is een club die met haar activiteiten ook de “community” aanspreekt en ondersteunt en dit kan enkel indien de supporters en bij uitbreiding de inwoners van Hoegaarden zich kunnen vereenzelvigen met de spelers waarvoor ze supporteren.

Eigen kweek: Vanzelfsprekend in dit verhaal is dat we zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers - al dan niet enkele jaren weggeweest naar een hogere opleiding - laten doorstromen. We maken ons sterk dat we binnen een termijn van 4 tot 7 jaar +/-  50% vanuit onze eigen opleiding in de eerste ploeg kunnen brengen.

De beslissing om sinds 2014 het 2de elftal onder te brengen in 4de provinciale is ondermeer daarop gericht. Zo verkleinen we indien nodig de kloof van jeugd naar eerste elftal en bieden we onze jeugdspelers een verderzetting aan binnen onze club. Het tweede elftal heeft als enige ambitie om voor individuele progressie van deze spelers te zorgen. Uiteraard spreekt het voor zich dat stijgen op de sportieve ladder mogelijk is en op termijn misschien zelfs logisch is, doch nooit een direct doel op zichzelf zal zijn. Om de doorstroming naar de toekomst te verbeteren hebben we ook een U21 ploeg in het leven geroepen.

 

Spelersprofielen Senioren per positie
 

Keeper

 • Reactie op een doelpoging = eerst de bal pakken zonder te vallen, daarna vallen en in een laatste fase zweven, klemvast of afweren naar de zijkant
 • Reactie op een beweging = zo snel mogelijk druk zetten tot op 2m, rechtop blijven en de aanvaller doen vertragen en afweren naar de zijkant en slechts bij 100% zekerheid de bal met de handen nemen
 • Actie op een dieptepass = zich zo ver mogelijk van het doel opstellen richting de insnijdende speler, anticiperen op de pass en intercepteren binnen het actiegebied (met de handen of met de voeten / grote rechthoek)
 • Actie bij een voorzet = anticiperen op het ogenblik dat de bal wordt getrapt, klemvast pakken of afweren binnen het actiegebied en dit op het hoogste punt van de balbaan en voor de inlopende speler
 • Communicatie: hij beschikt over het vermogen gericht te kunnen coachen, bijgevolg kent hij zeer goed de basics maar ook de teamtactics van de verdedigers.
 • Hij kan meevoetballen en zich aanspeelbaar opstellen in balbezit:
  • juiste keuze maken van passing (kort, halflang of lang)
  • juiste keuze maken tussen rustige opbouw of snelle omschakeling
  • nauwkeurig kort opbouwen naar de juiste speler toe (korte opbouw)
  • zo ver mogelijk gericht uittrappen (lange opbouw)
  • zo snel mogelijk de tegenaanval opzetten naar de juiste speler
  • zich aanspeelbaar opstellen (terugspeelbal)


Flankverdediger (FV, nrs. 2 en 5)

 • De juiste keuze maken aangaande passing (kort, halflang of lang)
 • Onderlinge dekking geven en beschikken over een goed positiespel (onderlinge afstanden)
 • Beschikken over een grote duelkracht in 1<1, voornamelijk over de grond
 • Beschikken over een goede tackle (bij 100% zekerheid)
 • Steeds een goede omschakeling kunnen maken van B+ naar B- en omgekeerd
 • Beschikken over een groot loopvermogen (Volume en VSV)
 • Beschikken over diepgang in zijn spel = overlappen (bij tijd en ruimte)
 • Beschikken over een goede crossbal
 • Een goede voorzet kunnen trappen
 • Beschikken over een goede dribbel


Centrale verdediger (CV, nrs. 3 en 4)

 • Hij maakt de juiste keuzes aangaande passing (kort, halflang of lang) met zekerheid
 • Hij beschikt over een goede halflange – en lange passing
 • Hij kan de juiste speler aanspelen
 • Hij heeft infiltratievermogen ( juiste moment en tot waar juist)
 • Hij verzorgt de onderlinge dekking en beschikt over een goed positiespel (onderlinge afstanden)
 • Hij beschikt over een grote duelkracht in 1<1
 • Hij is kopbalsterk (verdedigend, bij voorkeur ook aanvallend: HS+ en SSF+)
 • Hij beschikt over startsnelheid en wendbaarheid
 • Hij communiceert (onderlinge afstanden en ook linies en de organisatie van de restverdediging)
   

Verdedigende middenvelder (VM, nrs. 6 en 8)

 • Hij maakt de juiste keuze van passing (kort of halflang)
 • Hij speelt juist in naar de juiste speler.
 • Hij beschikt over vista (= het spel kunnen lezen)
 • Hij moet beschikken over een hoge en correcte handelingssnelheid
 • Hij is balvast
 • Hij denkt continue defensief, hij is de denker en tevens de eerste organisator van de restverdediging
 • Hij is de COACH van de ploeg: hij bepaalt het moment om druk te gaan zetten
 • Hij beschikt over een groot loopvermogen (Volume)
   

Aanvallender middenvelder (MV, nrs. 8 en 10)

 • Hij beschikt over een goed positiespel (tussen de lijnen kunnen lopen om aanspeelbaar te zijn)
 • Hij heeft vista (spelinzicht)
 • Hij beschikt over een goede eindpass (subtiele eindpass)
 • Hij durft trappen op doel (zo snel mogelijk afwerken)
 • Hij maakt een goede en juiste infiltratie richting de waarheidszone (= doelgericht zijn)
 • Hij beschikt over een goede en snelle handelingssnelheid
 • Hij is balvast
 • Hij beschikt over een goede kaats
 • Hij beschikt over een groot loopvermogen, ook willen meeverdedigen in B-
   

Flankaanvaller (FA, nrs. 7 en 11)

 • Hij beschikt over snelheid en explosiviteit
 • Hij is wendbaar  
 • Hij heeft een groot loopvermogen (knijpen bij balverlies, opnieuw in het blok komen voor negatieve press)
 • Hij maakt de juiste keuze (dribbel, pass of trap op doel)
 • Hij is sterk in 1<1 in B+ (dribbelvaardig)
 • Hij kan een goede voorzet trappen
 • Hij kan goed infiltreren richting de waarheidszone
 • Hij is aanspeelbaar en heeft diepgang in zijn spel (insnijden in rug van tegenstander)
 • Hij beschikt over een goede trap op doel en durft dit ook
   

Aanvaller (AV, nr. 9)

Twee profielen van spits zijn mogelijk binnen SCOH :

Targetspits (TS):

 • Hij is kopbalsterk
 • Hij beschikt over een grote duelkracht met de verdedigers (CV)
 • Hij is goed met zijn rug richting doel van de tegenstander
 • Hij is balvast
 • Hij beschikt over een goede kaats
 • Hij is doelgericht en beschikt over scorend vermogen

           
Wendbare spits:

 • Hij is snel, explosief en wendbaar
 • Hij beschikt over een goede dribbel
 • Hij loopt gepast in de vrije ruimtes (infiltraties)
 • Er zit diepgang in zijn spel
 • Hij is doelgericht en beschikt over scorend vermogen