Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)


Vanzelfsprekend zijn ouders, familie, vrienden van harte welkom bij Jong Hoegaarden. Veel toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal. Gezond enthousiasme langs de lijn juichen wij van harte toe. Supporteren is echter een kunst. Een kunst waar wij soms eens probleem mee hebben. Meestal gaan we uit de bol voor goede prestaties. In moeilijke momenten echter durven we onze spelers in de steek te laten en overstelpen we ze met kritiek.

 

Het is net op dat moment dat de speler en/of ploeg onze steun het hardst nodig hebben.

Wij verwachten van de ouders een positieve houding t.o.v. de club. Uit nooit kritiek langs de lijn, dit lost niets op.

Laat het coachen over aan de trainer. Anders zorgt dit voor verwarring bij de speler.

Indien er zich problemen zouden voordoen, signaleer deze dan. Klachten over sportieve beslissingen van de trainer worden gemeld aan de jeugdcoördinator en niet rechtstreeks aan de trainer. Persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal / studies, racisme, pestgedrag of intimidatie, kan u best bij onze ombudsvrouw melden (http://www.scoh.be/organisatie/ombudsman). De communicatie naar de club is zeer belangrijk binnen onze dagelijkse werking:

De grootste bron van informatie is onze website (www.scoh.be) en Socceronline (http://socceronline.be/pub/calendar/index.aspx?c=03264) alsook de wekelijkse mail die de trainer uitstuurt. De website wordt wekelijks bijgewerkt.

Elke week stuurt de trainer in het begin van de week een mail uit naar alle ouders. Wij vragen uitdrukkelijk te antwoorden ten laatste op dinsdagavond. In die mail staat waar en wanneer er wordt getraind tijdens die week, en worden er naast de details (tegenstander, uur van samenkomst, adres, ...) ook afspraken gemaakt voor de wedstrijd van het aanstaande weekend. Antwoorden op die mail is verplicht. Het niet beantwoorden van de mail staat gelijk aan niet deelnemen!!

 

Communicatie van spelers ( en/of ouders ) naar de club

Tot en met de U13 dienen ouders de hiërarchische weg (ploegtrainer /coördinator /bestuur) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te hebben. Dit kan dus nooit voor of na een wedstrijd, maar kan het best voor of na een training.

Vanaf U15 dienen spelers de hiërarchische weg ( ploegtrainer / coördinator / bestuur ) te respecteren en maken steeds een afspraak om met de betreffende persoon een overleg te hebben. Ook hier kan dit nooit voor of na een wedstrijd. Hierbij is de aanwezigheid van een ouder toegelaten, maar de gesprekspartner blijft uiteraard de speler zelf. Best voor of na een training.

Met U17en U21 worden daarom de gesprekken rechtstreeks met de speler besproken zonder tussenkomst van derden. Enkel in geval het echt nodig is, zullen er derden worden toe gelaten. Van de spelers wordt wel verwacht dat ze de informatie waarheidsgetrouw en zo correct mogelijk thuis overbrengen.

In principe is het voor de ontwikkeling van de spelers beter dat ze voor zichzelf leren opkomen.

Indien er dan nog vragen zijn, kunnen de ouders nog altijd contact opnemen met de jeugdcoördinator.

Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

 

Enkele praktische afspraken met ouders

Fair play staat hoog in ons vaandel. Alle supporters (ouders, familie…) betonen dan ook het nodige respect voor scheidsrechters, tegenstrevers, accommodaties en materialen van de club en bezittingen van derden. Alle supporters (ouders, familie…) dienen zich dan ook behoorlijk te gedragen. Ongecontroleerd geweld of agressie (ook verbaal) wordt bestraft met onmiddellijke verwijdering van het terrein. De club kan eventueel nadien een schorsing opleggen aan de betrokken speler(s). Neem dus te allen tijde een sportieve en opbouwende houding aan t.o.v. scheidsrechter, medespeler(s), tegenstrever(s) en derden. Ook na afloop van een verloren wedstrijd. Ouders, familie, … hebben een voorbeeldfunctie voor onze spelers.

De spelers zijn verplicht te douchen na de wedstrijd, maar ook na de training raden we dit ten stelligste aan. Vanaf U9 is men ook verplicht te douchen na de trainingen. Om hygiënische redenen zijn spelers verplicht slippers te dragen tijdens het douchen.

Ouders (uitgezonderd bij het omkleden tot U8) zijn niet toegelaten in de kleedkamers.

Wij verwachten van elke ouder deelname aan het K4 systeem (koeken, kuisen kleedkamers, kledij wassen, kassa/kantine) volgens de planning die opgesteld wordt door de ploegafgevaardigde. Hou onze accommodatie en terreinen proper en heb respect voor het werk van onze vrijwilligers (kantinepersoneel, kuisploeg, enz.). Gooi u afval (sigarettenpeuken, kauwgom, lege flessen,…) niet op de grond maar in de voorziene vuilnisbakken. Probeer het werk van het kantinepersoneel te verlichten door zelf uw tafel af te ruimen en alle leeggoed op de toog te plaatsen.

Geef (bij uitwedstrijden) wat geld mee aan je kind als je zelf niet aanwezig kan zijn. Zodoende kan hij iets eten/drinken na de match.

Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt de trainer tijdig (minimaal 2 uur voor aanvang) verwittigd. Te laat komen wordt overeenkomstig gesanctioneerd (kortere of totaal geen deelname aan training of wedstrijd). Vanaf U15 gebeurt dit steeds door de speler zelf.

Indien wordt vastgesteld dat de ouders, familie, … de speler richtlijnen geeft, kan dit de vervanging van de desbetreffende speler tot gevolg hebben. Deze vervanging is een tijdelijke maatregel maar kan bij herhaling definitief zijn voor de wedstrijd.

 

Enkele tips voor de ouders

Zorg ervoor dat de speler voldoende rust en voeding krijgt.

Steun de speler bij tegenslagen (mindere prestaties) en relativeer goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling is er vooruitgang.

Steun de speler door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen.

De verplaatsing bij uitwedstrijden gebeuren steeds met personenwagens. Jong Hoegaarden rekent erop dat de ouders bereid zijn om ten gepaste tijde in te staan voor het vervoer.

De trainersstaf en de ploegafgevaardigden stellen het ten zeerste op prijs als jullie een handje toesteken bij het verwijderen van de doelen en het verzamelen van het gebruikte materiaal na een thuiswedstrijd.

Indien u uw zoon/dochter niet kunt vergezellen op een wedstrijd/tornooi, gelieve dan voor aangepaste kledij te zorgen en eventueel wat geld (versnapering/drankje) mee te geven.
 


Gebruik van foto’s

In de loop van het seizoen worden er foto’s gemaakt van de spelers. Die worden gebruikt om de website te illustreren en / of om te worden opgehangen in onze kantine. Door de aansluiting (en zo ook het huishoudreglement) te ondertekenen, geeft u Jong Hoegaarden de toestemming om foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren. Wenst u dat er geen foto’s worden genomen van uw kind (jeugdspeler), gelieve ons dat dan tijdig en schriftelijk te melden. Op eenvoudig verzoek kunnen reeds gepubliceerde beelden nog achteraf verwijderd worden.

Graag roepen wij alle ouders en familieleden op om onze doelstellingen mee te helpen verwezenlijken. “Een zo goed mogelijke opvoeding en opleiding verschaffen, in een aangename sfeer en omkadering, op eigen niveau van de spelers.”

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2018-19

Kalender Tweede Ploeg 2018-19

Kalender Vets 2018-19

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Kalenders & Uitslagen 2018-19

Planning Socceronline

Volgende evenement

LUNCH 11/11/2018