Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Technisch Verantwoordelijke van de Jeugdopleiding (TVJO)

 

De TVJO zorgt ervoor dat de vastgelegde opleidingsvisie van Jong Hoegaarden wordt nageleefd. Hiervoor draagt hij bij aan de uitwerking van het jeugdplan en zorgt ervoor dat dit plan gekend en nageleefd wordt door zijn sporttechnische medewerkers.

 

Plaats binnen de organisatie

De TVJO is de eindverantwoordelijke voor de sportieve jeugdwerking van de club. Hij geeft leiding aan, stuurt en werkt samen met alle personen die bijdragen aan de sportieve jeugdwerking, met name de coördinatoren, de trainers, de stage- en tornooiverantwoordelijken en de afgevaardigden.

Hij maakt deel uit van het jeugdbestuur en de sporttechnische commissie van SC Out-Hoegaarden.

 

Taken

 • De TVJO helpt mee aan de opstelling van de opleidingsvisie en het opleidingsplan. Hij ziet erop toe dat het plan gekend is bij zijn medewerkers en dat deze het plan ook correct naleven en uitvoeren.
 • Hij zorgt voor de juiste invulling van de sportieve functies binnen de jeugdwerking.
 • Hij coördineert de sportieve activiteiten van de jeugdwerking in nauwe samenwerking met de technische staf en de trainers.
 • Hij onderhoudt regelmatig contacten met de rest van het jeugdbestuur alsook de sporttechnische commissie en informeert hen over de sportieve werking van de jeugdopleiding. Hij agendeert indien nodig de aanschaf van bijkomend materiaal (trainingsmateriaal, goals, outfits,…) voor een goede werking en imago van de jeugdwerking.
 • Hij onderhoudt contacten met externe relaties (andere clubs, verenigingen, KBVB, gemeente, …) die bijdragen tot een goed imago van onze sportieve jeugdwerking.
 • Hij zorgt mee voor het behoud van een gezond ledenaantal en werkt mee aan extra ledenwerving indien nodig.
 • Hij stelt de seizoenskalender op m.b.t. trainingen, wedstrijden, stages & tornooien.
 • Hij inventariseert alle bestaande sporttechnische opleidingen en cursussen en stimuleert de juiste personen om deze opleidingen te volgen zodat het aantal gediplomeerde trainers op het gewenste niveau is en blijft.
 • Hij organiseert interne sporttechnische opleidingen.

 

Bevoegdheden

 • De TVJO maakt deel uit van het management team van het jeugdbestuur.
 • Hij is een volwaardig lid van het sporttechnische commissie en kan dus niet enkel adviseren maar ook mee beslissen over alle sportieve zaken.
 • Hij leidt de sportieve jeugdwerking.
 • Hij is lid van de Technische staf van de jeugdwerking.

 

Verantwoordelijkheden

 • Hij waakt over het behalen van enkele van onze geformuleerde jeugddoelstellingen, namelijk :

     - voldoende doorstroming van jeugdspelers naar de eerste elftallen

     - voetbalplezier verschaffen aan alle aangesloten jeugdspelers

 • Hij geeft leiding aan de Technische staf en de ploegafgevaardigden.
 • Hij zorgt ervoor dat de sportieve jeugdwerking (trainingen en wedstrijden) op het vereiste kwalitatieve niveau is en ook blijft. De leidraad hiervoor is het opleidingsplan.
 • Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische staf.
 • Hij is eindverantwoordelijke wat betreft de samenstelling van ploegen en toewijzing van ploegtrainers en -afgevaardigden.

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2018-19

Kalender Tweede Ploeg 2018-19

Kalender Vets 2018-19

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Kalenders & Uitslagen 2018-19

Planning Socceronline

Volgende evenement

LUNCH 21/10/2018