Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

SC Out-Hoegaarden werkt al enkele jaren op het kunstgrasdossier. Hieronder een korte chronologie en een stand van zaken over de reeds behaalde resultaten.

In 2012, toen de gesprekken met RC Meldert over een mogelijke samenwerking van de jeugd aanvingen (het latere Jong Hoegaarden), kwam de aanleg van kunstgras voor het eerst ter sprake.

Op het schepencollege van 9 juli 2013 deed de gemeente een voorstel om kunstgras aan te leggen onder bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden was een fusie tussen RC Meldert en SC Out-Hoegaarden. In de 2 seizoenen die volgden heeft het bestuur van SC Out-Hoegaarden daar zijn tanden op stukgebeten. Uiteindelijk is het nooit tot een fusie gekomen van beide clubs, maar wel van de jeugdafdelingen (Jong Hoegaarden) op het einde van het seizoen 2014-15.

In september 2015 heeft Foot Pass (een onafhankelijk auditbureau dat voor de Voetbalfederatie Vlaanderen werkt) onze jeugdwerking doorgelicht. De resultaten van deze audit leggen nogmaals de vinger op de gekende wonde: de decentralisatie - we werken op 2 sites - en de verouderde accommodaties zijn beperkingen die de uitbouw van de jeugdwerking in de weg staan. Daarenboven vinden clubs dezer dagen minder gemakkelijk medewerkers die 7 op 7 klaar staan voor de hobby van een ander.

Dit alles heeft er toe geleid dat een werkgroep in het leven werd geroepen (bestuursvergadering 21/09/2015) met als opdracht om de toekomstige infrastructuurnoden en gerelateerde kosten in kaart te brengen, rekening houdend met het verwachte groeiscenario bij de jeugdwerking.

De werkgroep heeft zich in een eerste fase bezig gehouden met een studie van onze behoeften en het opstellen van een onderbouwde raming van de nodige investeringen. Al snel werd duidelijk wat onze jeugdwerking nodig had:

  • Eén site met 3 voldoende verlichte terreinen, waarvan 1 in kunstgras
  • 8 kleedkamers
  • Een ruime kantine met grote keuken

Waar die infrastructuur moest komen, was voor ons niet zo belangrijk: dat mocht op één van de bestaande sites of op een volledig nieuwe locatie.

Het was al snel duidelijk dat de club het totale kostenplaatje niet alleen zou kunnen financieren. Er werd een onderhoud met het gemeentebestuur gevraagd en op 23 november 2015 werd ons plan aan het schepencollege gepresenteerd. De powerpointpresentatie eindigde met de open vraag of het gemeentebestuur mee op de kar sprong.

Na onze presentatie stelde het gemeentebestuur terecht enkele (kritische) vragen, ook de onvermijdelijke vraag op welke locatie de werkgroep het kunstgras wou, en dus ook welke locatie we op termijn wensten te sluiten (centralisatie). Er werd gekozen voor de aanleg van het kunstgras op de huidige site van Hoegaarden (site Struysvogel). Doorslaggevende redenen voor deze keuze  waren de mobiliteit (parking en toegangswegen) en de centrale ligging van de site in onze gemeente. De nabijheid van de sporthal is een extra troef voor de jeugdwerking.

Op 21 december 2015, tijdens de inspraakvergadering van de sportraad over de meerjarenbegroting, kwam de mededeling van schepen van Sport Filip Havet, dat de meerderheid een subsidievoorstel (aanpassing meerjarenbegroting) ging voorleggen op de volgende gemeenteraad. Dat voorstel werd op 12 januari goedgekeurd. In 2017 zal de gemeente 300.000 euro vrijmaken voor een eerste fase van de realisatie van onze plannen: de aanleg van een verlicht kunstgrasveld in Hoegaarden als eerste stap in de opwaardering van de site Struysvogel. De bouw van een nieuwe kantine of renovatie van de huidige is voor een latere fase. Met een bedrag van 300.000 euro kom je al een heel eind, maar dit bedrag is onvoldoende voor de aanleg van een kunstgrasveld en de plaatsing van de bijbehorende verlichting.

In de volgende weken en maanden zullen het clubbestuur en het gemeentebestuur dan ook rond de tafel zitten om alle juridische, financiële en praktische regelingen te treffen. De moeilijke kaap is alvast genomen, namelijk de startfinanciering. Beide besturen zijn het over één zaak eens: het kunstgras zal er liggen voor de aanvang van het seizoen 2017-18, met andere woorden uiterlijk op 31 juli 2017.

Wordt vervolgd...

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2018-19

Kalender Tweede Ploeg 2018-19

Kalender Vets 2018-19

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Kalenders & Uitslagen 2018-19

Planning Socceronline

Volgende evenement

SINTERKLAAS - 5 DECEMBER