Welkom op de officiële website van voetbalclub SC Hoegaarden-Outgaarden (KBVB stamnummer: 3264)

Verantwoordelijke jeugdopleiding Jong Hoegaarden (Jeugdvoorzitter)

 

De jeugdvoorzitter zorgt ervoor dat de afgesproken algemene zaken en extra-sportieve werking binnen Jong Hoegaarden worden uitgevoerd en bewaakt de processen binnen de jeugdopleiding van de club.

Plaats binnen de organisatie

De jeugdvoorzitter is eindverantwoordelijke voor de extra-sportieve jeugdwerking van de club. Hij geeft leiding aan, stuurt en werkt samen met alle personen die bijdragen aan de extra-sportieve jeugdwerking, met name de secretaris, de ombudsman, de medisch en commerciële verantwoordelijke, de logistieke medewerkers en vrijwilligers. Hij maakt deel uit van het hoofdbestuur van SC Out-Hoegaarden.

Taken

 • De jeugdvoorzitter vertegenwoordigt Jong Hoegaarden binnen het hoofdbestuur.
 • Hij zorgt voor de juiste invulling van functies binnen de jeugdwerking.
 • Hij beheert en bewaakt de jaarplanning en agenda.
 • Hij stelt het jaarbudget op van de jeugdwerking.
 • Hij ziet toe op een gezond evenwicht tussen de kosten en uitgaven van de jeugdwerking (budgetbewaking)
 • Hij onderhoudt algemene contacten met de gemeente en andere instanties indien het jeugdzaken betreft.
 • Hij maakt het jaarverslag van de jeugdwerking op i.s.m. de secretaris
 • Hij treed op als bemiddelaar bij problemen binnen de jeugdwerking.
 • Hij onderhoudt regelmatige contacten met alle medewerkers van Jong Hoegaarden, inclusief de technische staf, trainers en afgevaardigden.
 • Hij onderhoudt regelmatige contacten met alle jeugdspelers en hun ouders, onder andere door aanwezigheid op evenementen georganiseerd t.v.v. de jeugdwerking en deelname aan de jaarlijkse info-avond.

 

Bevoegdheden

 • De jeugdvoorzitter is lid van het Hoofdbestuur.
 • Hij organiseert op regelmatige basis (min. 5 per seizoen) vergaderingen met alle leden van het jeugdbestuur en zit deze vergaderingen voor. Hij maakt tevens het verslag op van deze vergaderingen en zorgt voor de verspreiding en opvolging van de hernomen punten in het verslag.
 • Tijdens de vergaderingen met het hoofdbestuur heeft hij inspraak en verdedigt hij de belangen van de jeugdwerking
 • Hij denkt en werkt mee aan de toekomst en vastgelegde doelstellingen van de jeugdwerking op korte en middellange termijn.

 

Verantwoordelijkheden

 • De jeugdvoorzitter is verantwoordelijk voor het maken van bindende afspraken met betrekking tot de jeugdwerking en ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd inzake :
 • Missie, normen en waarden,
 • Huisreglement en fairplay
 • Opleidingsvisie en opleidingsplan.
 • Hij geeft leiding aan het jeugdbestuur.
 • Hij is verantwoordelijk voor het bereiken van de vastgelegde doelstellingen
 • Hij zorgt ervoor dat de jeugdwerking op het vereiste kwalitatieve en kwantitative niveau is en ook blijft.

 

Criteria

 • De jeugdvoorzitter is representatief en heeft een voorbeeldfunctie naar ouders, spelers en medewerkers, vooral inzake beleefdheid (normen en waarden).
 • Hij heeft een voetbalhart en is begaan met de levenskwaliteit, de algemene opvoeding en de ontplooiing van jongeren.
 • Hij heeft voeling met hetgeen leeft bij jongeren.
 • Hij is communicatief sterk.
 • Hij heeft organisatietalent en leidinggevende capaciteiten

Oud Hoegaarden

Nieuws

Kalender Eerste Ploeg 2018-19

Kalender Tweede Ploeg 2018-19

Kalender Vets 2018-19

Wedstrijdverslagen

Archief

Evenementen

Sponsorblok

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR JEUGD

Sponsor Worden?

Contacteer:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jong Hoegaarden

Nieuws Jeugdwerking

Waarom Jong Hoegaarden?

Ik wil lid worden

Contact

Hoegaarden verjaart

Kalenders & Uitslagen 2018-19

Planning Socceronline

Volgende evenement

LUNCH 21/10/2018